top of page
image6.jpeg
image4.jpeg
image5.jpeg

НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ

 

Автори: Jenny Dooley, Virginia Evans

Видавництво:

 

On Screen - це навчально-методичний комплекс з дев'яти курсів для учнів, які вивчають англійську мову від початкового до високого рівня володіння. НМК поєднує активне вивчення англійської мови з різноманітними життєвими темами, представленими в тематичних модулях.

 

Ключові особливості

 • Комплексний підхід до розвитку всіх чотирьох мовних навичок.

 • Поняття та функції.

 • Презентація лексики та практика лексичного матеріалу.

 • Різноманітність завдань з читання, аудіювання та говоріння.

 • Граматична презентація в контексті.

 • Види діяльності, що заохочують критичне мислення, а також веб-дослідження.

 • Розділи з навичок письма, що містять зразки на розвиток навичок письма та письмові кліше.

 • Реалістичні парні та групові види роботи.

 • Розділи вимови та інтонації.

 • Практичні навички, які допомагають учням стати самостійними.

 • Практичні розділи з англійської мови, що готують учнів до використання мови в реальних життєвих ситуаціях.

 • Розділи на розвиток культурної компетенції.

 • Розділи для перевірки вивченого матеріалу.

 • Граматичний довідник.

 • Програмне забезпечення для інтерактивної дошки (IWB).

 • Інтерактивна e-book.

 

З 1989 року розпочато роботу з поглибленого вивчення англійської мови за рахунок факультативів, додаткових занять. В 1997 році школа отримала статус школи з поглибленим вивченням іноземних мов. В 1999 році до навчального плану школи було введено французьку мову, а в 2000 році – німецьку.

          За останні роки зросли вимоги, щодо рівня оволодіння іноземною мовою учнями школи. Значне зростання інтересу до вивчення іноземної мови, зокрема англійської мови, в Україні викликане процесом глобалізації, перебудовою зовнішньоекономічної діяльності підприємств, застосування нових форм співробітництва.

          Основний зміст діяльності з навчання іноземної мови зосереджений на пріоритеті комунікативної мети, збалансованому навчанні усних (говоріння, аудіювання) і писемних (читання, письмо) форм спілкування, використання автентичних матеріалів.

          Реалізації основного змісту навчання в наші школі сприяє використання автентичного навчально-методичний комплекс (НМК) у всій повноті його компонентів: підручника, книжки для вчителя, комп’ютерних програм, аудіо- і відеодисків тощо.

          Національним підручникам, на жаль, бракує комп’ютерних програм, які повинні бути складовою НМК, що не сприяє ефективності навчально-виховного процесу і не дозволяє індивідуалізувати та диференціювати навчальну діяльність учнів відповідно до їх особистісних рис, здібностей та рівнів навченості. Але альтернатива існує. Вчителі нашої школи використовують автентичні НМК, де комп’ютерні програми є основною складовою, що забезпечує мотивацію навчання, покращуючи тим самим його результати. Міністерством освіти і науки України рекомендовані до використання НМК британських (Oxford University Press, Longman, Macmillan, Cambridge, Express Publishing), французьких (Hachette, Clé international), німецьких (Hüber) видавництв.

         Отже, використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови

 

 • посилює комунікативно-пізнавальну мотивацію учнів;

 • сприяє адекватності мовленнєвої та соціальної поведінки в іншомовному середовищі;

 • розширює загальнокультурний кругозір;

 • забезпечує засвоєння реалій іншої культури;

 • автентичні НМК містять сучасну лексику носіїв мов;

 • лексичні та граматичні завдання в НМК для учнів середньої та старшої школи розроблені в форматі ЗНО, що дає можливість учням більш змістовно та ґрунтовно підготуватися до ЗНО та інших міжнародних іспитів.

image2.jpeg
image1.jpeg
image3.jpeg
Безымянный.png
bottom of page