top of page

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).

3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор школи повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення


Алгоритм дій при булінгу

1. Всі працівники/працівниці, батьки та учні/учениці мають знати, що вони повинні повідомити про випадки булінгу (цькування), які їм стали відомі або про які вони підозрюють. Якщо це дитина, то вона може сказати батькам, вчителям,зателефонувати на гарячу лінію телефону довіри або одразу в поліцію. Якщо це дорослий – повідомити керівника закладу освіти, або уповноважену особу, або одразу звернутись в поліцію.

2. У разі, якщо випадок булінгу, свідком якого став цей дорослий, потребує негайного втручання та загрожує життю і здоров’ю його учасників – також негайно повідомити поліцію, у разі необхідності органи охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги. Це стосується всіх сторін булінгу (цькування), в тому числі свідків або тих, хто знав про можливість вчинення булінгу (цькування).

3. Коли керівник закладу освіти отримує заяву про випадок булінгу, він/вона видає наказ, яким визначає склад комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

4. Для кожного конкретного випадку слід визначати новий склад такої комісії, аби забезпечити неупереджений розгляд випадку.

5. Уповноважена особа або у разі її відсутності - особа, яка її замінює, до засідання комісії проводить розслідування та готує необхідні для засідання матеріали.(шляхом опитування учасників випадку, зясування наявності фото та відеофіксацій, підготовки висновку психологом тощо). Після завершення збору даних керівник/керівниця скликає засідання комісію з розгляду випадків булінгу(цькування).

6. Члени комісії на засіданні розглядають та аналізують матеріали, зібрані в результаті попереднього з’ясування обставин; визначають сторін булінгу(цькування), можливі причини та необхідні заходи для їх усунення; планують заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, формування емпатії між сторонами булінгу (цькування) та надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування), в тому числі із залученням необхідних фахівців із надання правової, соціальної та іншої допомоги тощо; формують рекомендації для педагогічних працівників закладу освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з дітьми-сторонами булінгу (цькування) та їхніми батьками або законними представниками; формують рекомендації для батьків або законних представників дитини, яка стала стороною булінгу (цькування).До складу такої комісії можуть входити уповноважена особа та інші заінтересовані особи (педагогічні працівники, практичний психолог, медичний працівник та інші особи) за рішенням керівника закладу освіти. До участі в засіданні комісії за потреби також можуть бути залучені сторони булінгу(цькування), один з батьків або законних представників дитини-кривдника та дитини-потерпілого, представники служби у справах дітей, поліції та інших заінтересованих осіб.

Головна ціль створення такої комісії - це не визначити, чи був випадок булінгом чи одноразовим конфліктом (це може встановити лише суд), а розробити план подальших дій щодо вирішення ситуації в закладі освіти, проведення стабілізації психологічного клімату та створення безпечних умов для подальшого спільного навчання сторін випадку в одному закладі освіти, уникнення рецидивів. Для досягнення ефективності запланованих заходів рекомендації комісії повинні виконувати всі учасники освітнього процесу.

7. У разі, якщо дії, свідками яких вони, як і решта учасників освітнього процесу, несуть загрозу життю і здоров’ю особи – повинні негайно втрутитись та припинити, застосувавши розумні фізичні дії, тобто мінімально необхідні для припинення, негайно викликати швидку допомогу та надавати невідкладну допомогу.

Організації та установи до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства:

· До територіального органу поліції або за телефоном 102.

· До центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоці 3-42-09.

· До відділу у справах сім'ї, молоді та спорту 3-74-43.

· До громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від насильства.

· До психолога, соціального педагога, класного керівника тощо.

· До близької людини.

· На телефони «Гарячих ліній».

- дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

- гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

- гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

- уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

- уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

- центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

- Національна поліція України 102.

16 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page